psychoterapia indywidualna | wsparcie psychologiczne

 

Praktyczne/użyteczne pojęcia dotyczące najczęściej występujących problemów psychologicznych.

Depresja

Kryteria diagnostyczne depresji endogennej wg klasyfikacji psychiatrycznej DSM-IV:

A. Co najmniej pięć spośród niżej wymienionych objawów występuje niemal codziennie przez okres dwóch tygodni, zmieniając dotychczasowe funkcjonowanie człowieka; jednym z głównych objawów jest albo (1) depresyjny nastrój, albo (2) utrata zainteresowań lub przyjemności:

1. depresyjny nastrój lub rozdrażnienie utrzymujące się przez większość dnia
2. . zmęczenie lub brak energii
3. poczucie braku własnej wartości lub nadmiernej, często nieadekwatnej winy
4. bezsenność lub nadmierna senność
5. pobudzenie psychomotoryczne lub zahamowanie psychoruchowe

6. istotnie zmniejszone zainteresowanie lub obniżenie przyjemności we wszystkich lub prawie wszystkich codziennych działaniach


7. znaczny spadek wagi pomimo braku diety lub przyrost wagi oraz wzrost lub spadek apetytu.
8. zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji uwagi, niezdecydowanie

9. powracające myśli o śmierci, powracające myśli samobójcze, plany samobójcze

II. Zespół objawów nie spełnia kryteriów rozpoznawania stanów mieszanych

III. Symptomy powodują istotny w sensie klinicznym stres lub nieprzystosowanie społeczne, niemożność sprostania zwykłym obowiązkom lub inne trudności w ważnych obszarach funkcjonowania.

IV. Objawy nie są spowodowane działaniem substancji chemicznych (leki, narkotyki), ani ogólnym stanem zdrowia (np. nadczynność tarczycy)

V. Zaburzenie nie jest naturalną reakcją na stratę bliskiej osoby (naturalna do ok. 2 miesięcy po śmierci)Jeśli stwierdzasz u siebie nawet kilka z powyższych objawów – nie czekaj, pomyśl o konsultacji u lekarza lub psychoterapeuty. Pamiętaj, że nawet jeśli teraz czujesz się fatalnie – możesz mieć wpływ na zmianę swojego samopoczucia. Twoje życie może się zmienić, jeśli pozwolisz sobie poszukać pomocy.

Literatura opisująca różne aspekty zaburzeń depresyjnych:

M. Yapko „Kiedy życie boli”

D. F. Papolos, J. Papolos „Przezwyciężyć depresję”

Antologia pod red. J. Santorskiego „Depresja, esencja i ciało”