psychoterapeuta Bydgoszcz | poradnia psychologiczna

 

Nazywam się Joanna Stańczyk-Kranc, ukończyłam psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego (aktualnie UKW w Bydgoszczy). Jeszcze na studiach rozpoczęłam swoją przygodę z terapią ericksonowską, która trwa do dziś. Brałam udział w różnorakich szkoleniach tematycznych (m.in. terapia następstw stresu, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, terapia ofiar i sprawców przemocy) a w 2008 roku rozpoczęłam dokształcanie swoich umiejętności uczestnicząc w Podyplomowym Kursie Psychoterapii organizowanym przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (filia we Wrocławiu).
Kurs posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty (co jest aktualnie – poza podnoszeniem swoich kwalifikacji - jednym z moich zawodowych celów).
W swojej praktyce respektuję standardy pracy terapeutycznej wyznaczane przez w/w towarzystwa (kodeks etyczny terapeuty oraz potrzeba superwizji pracy terapeutycznej). Aktualnie prowadzę prywatny gabinet (Przychodnia "Przyjazna") oraz jestem zatrudniona w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Poradni dla Dorosłych w Bydgoszczy. W przeszłości zdobywałam doświadczenie zawodowe w następujących miejscach:
- Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień dla Dorosłych w Toruniu Czerniewicach (terapeuta uzależnień)
- Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa (wykładowca)
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (terapeuta uzależnień)
- Stowarzyszenie MEDAR (Centrum Pomocy Rodzinie) (konsultant, psycholog)
- Polska Organizacja  Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (konsultant, doradca),
- Wojewódzka  Przychodnia Zdrowia Psychicznego (psycholog, psychoterapeuta)